DNA Vaderschap

 


Frequently Asked Questions (FAQ)
Vraag en Antwoord


Wat is DNA?

DNA is de drager van de erfelijke informatie. Het komt voor in bijna alle cellen van ons lichaam. Het zijn grote moleculen (macromoleculen) die opgebouwd zijn uit een heel lange opeenvolging van nucleotiden (basen), de bouwstenen van DNA. In DNA komen 4 verschillende nucleotiden voor: A, T, C en G.

Net zoals informatie digitaal kan worden voorgesteld door een opeenvolging van nullen en ééntjes, wordt erfelijke informatie voorgesteld door een opeenvolging van A,T,G en C.

De meeste levende organismen ontstaan uit één cel: de bevruchte eicel. Die geeft aanleiding tot alle andere cellen van het volwassen individu doordat de cel groeit en zich deelt. Wanneer uit een cel twee nieuwe cellen ontstaan, dragen beide dochtercellen een exacte kopij van alle erfelijke informatie van de moedercel. Ruwweg kan je stellen dat elke cel van een individu dezelfde genetische informatie bevat, of anders gezegd, heeft elke cel van een meercellig organisme (zoals de mens) een identieke DNA inhoud.

Onze volledige genetische beschrijving (het genoom) is in elke celkern georganiseerd in 23 paar chromosomen. Elk paar bestaat uit twee 'homologe' chromosomen, die gelijkaardig zijn, maar niet identiek, en waarvan één afkomstig is van de biologische vader, en de andere van de moeder.

 ^top 

Hoe kan een individu geïdentificeerd worden aan de hand van zijn DNA?

De meeste levende organismen ontstaan uit één cel: de bevruchte eicel die, door zich te vermenigvuldigen, aanleiding geeft tot alle andere cellen van het volwassen individu. Ruwweg kan je stellen dat elke cel van een individu dezelfde genetische informatie bevat, of anders gezegd, heeft elke cel van een meercellig organisme (zoals de mens) een identieke DNA inhoud.

De DNA inhoud van verschillende individuen verschilt echter.

Dus als van één individu een hoeveelheid DNA vergeleken wordt met dat van een ander dan kan je verschillen detecteren.

Andersom weet je ook als je twee biologische stalen vergelijkt, en je vindt géén verschillen in het DNA, dat deze stalen van hetzelfde individu afkomstig zijn.

 ^top 

Ik heb stalen opgestuurd voor analyse: waar vind ik het resultaat?

Als u een kit heeft gebruikt om stalen met een analyseaanvraag naar het laboratorium te sturen, dan heeft u de mogelijkheid gehad om een paswoord op te geven. Gebruik dit paswoord om te kijken hoever uw analyse al gevorderd is, en om de resultaten te downloaden wanneer de analyse voltooid is (kijk hier, gebruik demodemo als paswoord om een voorbeeld te zien). U krijgt het analyserapport ook op papier in de post, tenzij u daar niet om vroeg in het aanvraagformulier.

LET OP: Het online rapport verschilt van het hardcopy rapport. In het online rapport worden nooit de namen van de deelnemers vermeld.

 ^top 

Wat is een vaderschapstest?

Een vaderschapstest is een test die het biologisch vaderschap aantoont of uitsluit. Er zijn gewoonlijk twee deelnemers: het kind en de vermoedelijke vader. Beiden leveren een beetje celmateriaal. Het DNA in dit celmateriaal wordt geanalyseerd en vergeleken.

Het bekomen resultaat duidt aan of de vermoedelijke vader die aan de test deelnam ook effectief de biologische vader (verwekker) is van het kind dat aan de test deelnam.

De resultaten leveren geen informatie over uiterlijke kenmerken of over gezondheid of erfelijke aandoeningen van de deelnemers.

 ^top 

Hoe nauwkeurig is een vaderschapstest?

De resultaten van deze analyse zijn steeds heel duidelijk en ondubbelzinnig.
Bij uitsluiting van het biologisch vaderschap is het resultaat steeds 100% zeker. De zekerheid op de bevestiging van het biologisch vaderschap bij vergelijking van de DNA-profielen van het kind en de geteste vader ligt steeds rond de 99,99%. Wanneer ook de moeder deelneemt aan de analyse ligt de zekerheid op de bevestiging van het biologisch vaderschap in de orde van 99,99999%. De exacte statistische zekerheid wordt berekend aan de hand van de bekomen genetische data, en is voor elke analyse verschillend.

Er worden enkel besluiten getrokken met betrekking tot de verwantschap, wanneer van elke testpersoon een volledig en zuiver DNA-profiel wordt bekomen. Indien een staal geen volledig DNA-profiel van één enkele testpersoon oplevert, worden die resultaten verworpen en geven wij de klant de gelegenheid om zonder bijkomende kosten een nieuw staal van deze testpersoon in te dienen voor analyse (dat is voor mondslijmvliesstalen zo goed als nooit nodig).

Klik hier voor meer informatie over de betekenis van het zekerheidspercentage.

 ^top 

Welke stappen moet ik ondernemen om een analyse te laten uitvoeren? -- Wanneer betalen?

U kan een afspraak maken voor staalname in het laboratorium, voor een DNA-analyse met gecontroleerde identiteiten van de testpersonen.

Een afspraak maakt u telefonisch (092415636), of per e-mail. Op de consultatie wordt de analyseaanvraag ingevuld en ondertekend, er worden mondslijmvlies-stalen genomen van elke testpersoon, de identiteitsbewijzen worden gescand, en er wordt van elke testpersoon een foto genomen. Als u voor deze formule kiest, dan krijgt u bij het analyserapport een document van vaststelling van de identiteiten van de testpersonen, wat het analyserapport bruikbaar maakt in een gerechtelijke procedure.

U kan ook de kit aanvragen via de website, of telefonisch (09-241-5636). U kan ook vragen dat wij er eentje voor u klaar leggen aan de receptie voor afhaling indien u uw adres niet wilt opgeven.

De kit bevat alle elementen die u nodig heeft om de stalen te nemen van de personen die deelnemen aan de test. Daarnaast bevat de kit een eenvoudige stap-voor-stap handleiding met instructies voor het nemen en versturen van de stalen, plus extra informatie over de betalingswijze en rapportering. De kit ontvangt u gratis en vrijblijvend. Pas wanneer u beslist om de analyse aan te vragen, en de stalen samen met het ingevulde analyseaanvraagformulier naar het laboratorium stuurt, moet u betalen (enkel voor de analyse, nooit voor de kit).

 ^top 

Waarin verschillen de drie manieren waarop een vaderschapstest kan aangevraagd worden?

Wij hebben drie formules waaruit u kan kiezen, afhankelijk van wat u met het resultaat van de test wilt doen, en de hoeveelheid persoonlijke informatie die u bereid bent vrij te geven.

 • Thuiskit
  De meest gebruikte methode biedt een heel hoge graad van discretie, maar doordat wij wel uw adres weten kunnen we u een staalnamekit bezorgen. U kan dan zelf nog beslissen of u de identiteitsgegevens op het analyserapport wenst te zien of niet. Als u ze wel opgeeft, verklaart de besluitformule van het rapport wat het biologisch verwantschap is tussen de testpersonen met de opgegeven identiteitsgegevens, gesteund op de verklaring van de aanvrager van de test, die de identiteiten van de deelnemers controleerde. De procedure is simpel. U vraagt de kit aan, en volgt de handleiding met stap-voor-stap instructies van staalname tot resultaat.

  Deze formule is geschikt voor zowel informatieve doeleinden, als voor gerechtelijke doeleinden. Zo kan dit rapport aangebracht worden om de procedure voor de betwisting van het vaderschap op te starten.

 • Staalname door Life-ID
  Als u een document wenst met meer gerechtelijke draagkracht, dan kan u de identiteiten van de deelnemers aan de test laten vaststellen door ons. In dat geval maken we een afspraak waarbij vader en kind (en eventueel de moeder) de identiteitskaarten meebrengen (of een ander geldig identiteitsbewijs met foto). De besluitformule van het rapport bevestigt of ontkent het biologisch vaderschap, met geverifieerde identiteitsgegevens van de deelnemers aan de test.

  Bij deze formule maakt u altijd uw volledige identiteit kenbaar (enkel aan Life-ID, wij waarborgen de bescherming van uw gegevens in alledrie de gevallen.)

 • Anoniem
  Met de meest discrete formule hoeven wij uw naam en adres niet te weten. We vragen enkel dat u vooraf betaalt en zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden. Dat betekent natuurlijk dat wij in de eerste plaats geen staalnamekit kunnen opsturen naar uw adres (download de handleiding), en in de tweede plaats dat het analyserapport geen identiteitsgegevens kan bevatten. U kan het resultaat raadplegen op de website, op een met paswoord beschermde bladzijde.    

  U leest op de vaderschapstest-bladzijde hoe u ons stalen kan bezorgen van uzelf, uw kind en eventueel de moeder.

  Deze formule is geschikt als u de test om zuiver informatieve redenen doet, en u liefst anoniem blijft. Bijvoorbeeld om te beslissen of u een kind wenst te erkennen als het uwe.

 ^top 

Moet de moeder deelnemen aan de test?

Neen, maar het mag wel, en het kost niets extra. Deelname van de moeder verhoogt in geval van een positief resultaat de zekerheidsgraad gevoelig (vb van 99,95% naar 99,99998%). De test zonder de moeder is echter ook heel betrouwbaar. Bij een negatieve uitslag is die altijd 100% zeker, en in geval van een positief resultaat is de zekerheid altijd groter dan 99,9% en veelal groter dan 99,99%. Het is uiteindelijk het DNA van het kind (en dat van de moeder, indien meegetest) waaruit de statistische betrouwbaarheid van het resultaat berekend en gerapporteerd wordt.

 ^top 

Moet de vader altijd deelnemen aan een vaderschapstest?

Neen, in sommige gevallen moet dat niet.

Twee kinderen kunnen testen of ze dezelfde biologische vader hebben. Van de (vermoedelijke) vader(s) moet in dit geval geen staal genomen worden. Van de moeder(s) wel. In dit geval is het aangeraden zoveel mogelijk broers en zussen te laten testen om de zekerheid op het resultaat te maximaliseren.

Twee broers kunnen nagaan of zij verwant zijn in vaderlijke lijn door een Y-chromosoom analyse te laten uitvoeren. Broers van dezelfde vader dragen hetzelfde Y-chromosoom. In dat geval is geen DNA van de ouders vereist.

Als beide ouders van de vermoedelijke vader kunnen deelnemen aan de test, dan is een grootoudertest de oplossing. Klik hier voor meer informatie over de grootoudertest.

 ^top 

Hoe gebeurt de staalname bij een vaderschapstest-thuiskit?

Er komt geen bloed aan te pas. De staalname doe je (zonder risico of ongemak) helemaal zelf.

Alle personen die deelnemen aan de test wrijven een steriel wattestokje enkele seconden stevig tegen de binnenzijde van de wang en onder de tong. Het wattestokje wordt onmiddellijk in het daartoe bestemde omslagje gestoken.

 ^top 

Hoe lang duurt het voordat de resultaten bekend zijn?

Tussen de staalname en rapportering van de analyseresultaten zit gemiddeld twee weken.

U kan ook kiezen voor de spoeddienst. Dan heeft u de resultaten binnen de 48 uur nadat wij de stalen in het laboratorium ontvangen. De spoedtoeslag bedraagt € .

 ^top 

Kan ik anoniem blijven?

Omdat wij vinden dat iedereen het recht heeft zich te informeren over zijn/haar afkomst en daartoe moet kunnen beschikken over alle hedendaagse middelen zonder daarbij hun privacy in het gedrang te brengen, geven wij klanten de mogelijkheid een vaderschapstest te doen zonder dat wij hun identiteit hoeven te weten. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat.

 ^top 

Wat staat er in het analyserapport?

Het resultaat van een vaderschapstest is ofwel positief, ofwel negatief.

Om tot dit resultaat te komen, maken we DNA profielen op van de stalen die we van u krijgen.

Naast het resultaat wat betreft biologisch vaderschap krijgt u ook het DNA profiel van alle deelnemers aan de test in het analyserapport.

Het analyserapport bestaat dus uit een DNA analyse en een besluit met betrekking tot het vaderschap.

DNA analyse
Het DNA profiel beschrijft welke allelen een persoon draagt voor 15 autosomale merkers. Wij maken gebruik van de meest geschikte en meest discriminerende STR merkers, die ook gebruikt worden voor forensische DNA identificatie: de 13 CODIS merkers, het D2S1338 en D19S433, plus het geslachtskenmerkende amelogenine.

Vermits iedereen van elk van deze merkers twee kopijen draagt, en er altijd één daarvan van de moeder komt, en één van de vader moeten vader en kind dus steeds, voor elke merker, een gemeenschappelijk allel dragen.

Besluiten
Negatief
De test is negatief als twee of meer van de merkers geen gemeenschappelijk allel vertonen tussen vader en kind. Veel merkers zullen wél een match geven, maar in principe is twee mismatchen genoeg om biologisch vaderschap uit te sluiten. Gemiddeld hebben negatieve testen 3 tot 7 mismatchen op 15 merkers. Een negatieve test is 100% zeker.
Positief
Wanneer enkel stalen van vader en kind vergeleken worden is de zekerheid op een positief resultaat steeds groter dan 99,9% en
bijna altijd groter dan 99,99%. Wanneer ook het profiel van de moeder gekend is (en dat nemen we er gratis bij) is de zekerheid op een positieve test altijd groter dan 99,9999%. Deze theoretische zekerheid is afhankelijk van het DNA profiel van de deelnemers, en kan bijgevolg pas na anlyse exact berekend worden voor elk specifiek geval. De uitkomst van deze berekening vindt u terug op het analyserapport.
Geslacht
Van de zestiende merker, het amelogenine locus, zijn er maar twee allelen: X en Y. Vrouwen hebben tweemaal X en mannen dragen XY. Daaruit kunnen we dus het geslacht opmaken van de persoon die het staal leverde.

Het Rapport
Als u de identiteiten van de deelnemers aan de test in het hardcopy analyserapport wenst te zien, dan moet u die op het analyseaanvraag formulier invullen. Rapporten die op het internet komen bevatten om veiligheidsredenen nooit de identiteitsgegevens.

Elke klant krijgt een intern referentienummer toegewezen bij ontvangst van de stalen, dat onder andere een rol speelt bij de kwaliteitscontrole, en dat noodzakelijk is om de resultaten van het labo te koppelen aan de identiteitsgegevens in dit formulier. Ook dit nummer kan u op het rapport verwachten.

Bekijk hier hoe het analyserapport er kan uitzien.

 ^top 

Wat is een tweelingtest?

Als u vanaf de geboorte van uw tweeling wil weten of het om een ééneiige (identieke) tweeling of een twee-eiige tweeling gaat, dan kan u de tweelingtest aanvragen.

Staaltjes van het speeksel van beide baby's volstaan. Neem zelf de stalen met behulp van wattestokjes of vraag de testkit aan.

 ^top 

Hoe kunnen eeneiige tweelingen onderscheiden worden?

Niet via hun DNA-profielen, maar wel via eigenschappen die ontstaan zijn door omgevingsfactoren: littekens, hun gebit, of differentiaties van tijdens de zwangerschap die onveranderlijk blijven tijdens het leven, zoals verschillen in de irissen (regenboogvlies), retina (netvlies) en vingerafdrukken. Studies tonen o.m. aan dat de betrouwbaarheid van vingerafdrukonderzoek bij identieke tweelingen zeer hoog is en niet zoveel lager ligt dan bij niet-verwante individuen [Anil K.Jain, Oct. 2000].

 ^top 

Wat is een genetische merker?

Omdat het onmogelijk is de volledige DNA sequentie na te gaan, wordt in de praktijk gekozen voor stukjes DNA (genetische merkers) die een deel bevatten dat bij iedereen gelijk is, en een deel dat kan verschillen van individu tot individu.
Aan de hand van het gedeelte dat bij iedereen gelijk is kunnen deze stukjes als het ware opgevist worden uit de uitgestrekte DNA achtergrond.
Het gedeelte dat kan verschillen, verschilt meestal in lengte, en er komen in de totale bevolking slechts een beperkt aantal verschillende lengten voor.

 ^top 

Wat is een DNA-profiel?

Een DNA profiel kan vergeleken worden met een vingerafdruk omdat het een patroon is dat bij elk individu uniek is en daardoor een individu ondubbelzinnig kan identificeren.

In tegenstelling tot een vingerafdruk is het geen grafisch patroon, maar is het een patroon van verschillende vormen (allelen) van genetische merkers.
DNA profielen kunnen slechts met elkaar vergeleken worden als ze dezelfde loci beschrijven.

 ^top 

Wat is de "zekerheid" op een vaderschapstest?

Meestal geeft men bij een DNA-vaderschapstest een claim op de zekerheid van die analyse. Deze zekerheid wordt weergegeven als een percentage dat dicht bij 100% ligt, met meestal een variërend aantal negens na de komma. Hier leest u wat al die negens nu juist betekenen.

Als een test negatief is dan kan het vaderschap meestal met 100% zekerheid uitgesloten worden.

Bij positieve resultaten moet men iets voorzichtiger zijn, en geeft men een waarde voor de zekerheid van de analyse die dicht bij de 100% ligt. Dit was vroeger, wanneer men voor de bepaling van het vaderschap slechts enkele genetische merkers analyseerde, meer van belang. Met de 15 autosomale merkers plus amelogenine, die wij analyseren ligt de zekerheid van een DNA-vaderschapstest met deelname van de moeder bijna altijd boven de 99,9999%.

Met een zekerheid van 99,9999% is de kans dat een willekeurige, niet-verwante man uit de algemene bevolking alle genetische kenmerken draagt die nodig zijn om toch positief te testen als biologische vader gelijk aan 1 op 1.000.000 .

De exacte zekerheid op een positief resultaat kan pas berekend worden wanneer bekend is welke genetische kenmerken een kandidaat vader moet hebben om, bij een welbepaalde moeder-kind combinatie, aan de criteria voor biologisch vaderschap te voldoen.

Toch weten we dat zelfs testen waaraan de moeder niet deelneemt slechts in 2% van de gevallen minder zeker zijn dan 99.9% en testen waaraan de moeder wel deelneemt steeds een hogere zekerheid hebben dan 99.999% en bijna altijd hoger dan 99.9999%.

In het zeldzame geval waar zonder deelname van de moeder een zekerheid bekomen wordt die toch kleiner is dan 99.9%, kunnen op aanvraag nog bijkomende merkers geanalyseerd worden. Merk op dat 100% nooit kan bereikt worden en dat zelfs 99.9% zekerheid heel hoog is.

Het is doorgaans volstrekt zinloos meer dan 15+1 merkers te analyseren. In bepaalde gevallen kan het wel aangewezen zijn en bieden wij de mogelijkheid om additionele merkers te laten analyseren.

 ^top 

Is het voor het vaststellen van de zekerheid belangrijk om andere mogelijke familierelaties te kennen?

De zekerheid op de bevestiging van het biologisch vaderschap wordt meestal berekend uit de waarschijnlijkheidsverhouding van twee mogelijkheden: (i) de geteste man is de vader; (ii) de geteste man is niet verwant met het kind.
   Als er dus ander verwantschap dan vaderschap mogelijk is tussen de vermoedelijke vader en het geteste kind, dan laat u dat best op voorhand weten, zodat wij de berekening van de zekerheid kunnen aanpassen aan uw specifiek geval. Extra hypotheses zoals (iii) de geteste man is de broer van de geteste man, kunnen tegelijkertijd in rekening gebracht worden en eventueel betere statistische resultaten opleveren.

 ^top 

Welke genetische merkers worden geanalyseerd?

Standaard: 15 autosomale merkers: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358,THO1, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA + 1 geslachtschromosoom gebonden merker: Amelogenin

Indien nodig kunnen ook pentaD, pentaE, CD4 en SE33 worden geanalyseerd .

Informeer via het webformulier om te weten welke 17(!) Y-chromosomale merkers we analyseren voor de bepaling van het mannelijk haplotype.

 ^top 

Wat zijn STR-analyses?

De benaming verwijst naar een specifieke soort genetische merkers. STR staat voor Short Tandem Repeats of korte gelijk georiënteerde herhalingen in de DNA sequentie. STR loci zijn loci waarvan de allelen van elkaar verschillen in het aantal herhalingen van een opeenvolging van baseparen, wat het eenvoudiger maakt om de allelen te scheiden en te benoemen, doordat het verschil tussen twee allelen meestal een geheel aantal maal de lengte van de herhaling is. De loci die standaard worden gebruikt in de forensische wereld en die worden gebruikt in de grote DNA-databanken van de internationale politiediensten en van de FBI zijn allemaal STR-loci. Een andere naam die soms gebruikt wordt voor STR loci is microsattelieten, vanwege hun speciale eigenschap als een sattelietband te verschijnen op een cesiumchloride gradiënt wanneer gedegradeerd genomisch DNA volgens densiteit wordt gescheiden.

 ^top 

Hoe gebeurt een analyse?

 1. Afhankelijk van welk soort staal het DNA bevat wordt een extractieprocedure gekozen om het DNA uit het staal te zuiveren.
 2. Via een multiplex PCR worden standaard merkers in het DNA geamplificeerd en fluorescent gemerkt.
  PCR is de polymerase-kettingreactie, een enzymatische methode om een welbepaald stukje DNA vele malen te copiëren. Multiplex-PCR is PCR waarbij meerdere stukjes DNA gelijktijdig gecopiëerd worden. Elke kopij wordt geïnitieerd met kleine stukjes synthetisch enkelstrengig DNA (primers) die toegevoegd worden aan de reactie en die elk gekoppeld zijn aan een fluorescente merker. Op die manier is na de multiplex PCR-reactie elk relevant DNA-fragment geamplificeerd en fluorescent gemerkt.
 3. De gemerkte fragmenten worden electroforetisch gescheiden volgens grootte en gedetecteerd door middel van laserfluorescentiedetectie.
 4. De bekomen data wordt door de computer geanalyseerd en het resultaat is het DNA-profiel. Zie figuur.
 5. Bij verwantschapstesten worden de DNA profielen van verschillende personen vergeleken. Zo moet voor een positieve vaderschapstest voor elk van de 16 merkers steeds één van de twee genetische kenmerken van het kind gelijk zijn aan één van de vader. Het andere kenmerk is afkomstig van de moeder.

 ^top 

Hoeveel DNA is er nodig voor een succesvolle analyse?

0,5 ng of vijf tienmiljardsten van een gram DNA. Niet veel dus!

 ^top 

Wat is een staalname-kit en hoe neem ik een staal?

Dit is een pakket dat u per post kan ontvangen, waarin alles zit om één of meerdere stalen te nemen, met een analyse aanvraag formulier en een handige stap-voor-stap handleiding. Er zijn kits beschikbaar voor DNA identificatie, vaderschapstest met en zonder moeder, vaderschapstest zonder vader (maar met DNA van diens ouders), moederschapsbepaling, verwantschap in vaderlijke lijn en verwantschap in moederlijke lijn. U kan ze aanvragen met de webformulieren via de home page of via de product-bladzijde, of gewoon meer uitleg vragen via dit webformulier (telefonisch kan ook).

Ik heb een peuk/vlek/... om te laten analyseren. Wat nu?

Als u een staalname-kit van ons heeft kunt u het staal in een van de omslagjes steken, labelen en opsturen volgens de bijgevoegde instructies. U kan ook zelf een pakket samenstellen: download het analyse-opdrachtformulier voor de anonieme test, print het uit, en volg de handleiding. Belangrijk is dat de klant zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden van de analyse.

Let erop dat u de stalen zoveel mogelijk beschermt tegen contaminatie met ander menselijk DNA. Probeer ook, indien mogelijk, het staal droog te houden, om bacteriële afbraak van het menselijk DNA te voorkomen. Papieren verpakking is beter dan plastic. Gebruik een propere pincet om een staal in een omslagje te brengen.

De gemakkelijkste manier om een DNA-staal te nemen, is met behulp van een wattestokje (wattestaafje, oorwatje, Q-tip). Wrijf het wattestokje enkele malen krachtig langs de binnenkant van de wang en onder de tong. Na deze staalname steekt u het watten uiteinde in een verpakking en u labelt het staal.

 ^top 

Hoelang moet ik wachten op een analyseresultaat?

Onder normale omstandigheden heeft u het resultaat gemiddeld twee weken na ontvangst van de stalen.

Indien u een resultaat zeer dringend nodig heeft, laat u dat best weten.

 ^top 

Hoe zit het met heel dringende analyse-aanvragen?

Wij garanderen geen termijn, maar in dringende gevallen en mits goede kwaliteit van de stalen kan u een resultaat bekomen binnen 48 uur na onvangst van de stalen. Bel ons op (+32485471309) om de snelste manier te bespreken om de stalen bij ons te krijgen. De spoedtoeslag bedraagt 200,00 euro.

 ^top 

Onder welke vorm krijg ik het resultaat?

U kan zelf kiezen op welke manier het analyserapport u bereikt. U kan:

 • een analyserapport per post opgestuurd krijgen
  en/of
 • een analyserapport per e-mail opgestuurd krijgen
  en/of
 • telefonisch worden verwittigd
  en/of
 • per SMS worden verwittigd
  en/of
 • het resultaat van uw test opvragen op de website.
  U geeft zelf een paswoord op dat u ons samen met de stalen bezorgt. Zo kan niemand anders dan uzelf uw resultaat te zien krijgen. Hoewel beschermd door uw paswoord, bevat het on-line rapport als extra bescherming nooit identiteitsgegevens.   

 ^top 

Welke stalen kunnen worden geanalyseerd?

Eigenlijk is alles waar menselijk celmateriaal in of op aanwezig is, bruikbaar. Om een staal van jezelf te leveren kan je best met een steriel wattestokje enkele keren op de binnenkant van de kaak en onder de tong wrijven (zie staalnamekit voor de vaderschapstest).

Ook uit andere stalen kan DNA afgezonderd worden. Een postzegel die met de tong bevochtigd werd om toe te plakken, een peuk van een sigaret, een oorwatje met oorsmeer, kauwgom, een tandenborstel, een scheermesje, een plek in een slipje, een fopspeen, het stokje van een lolly, een gebruikte zakdoek, een gebruikte condoom, een tand of melktand, een vals gebit, een bloedvlek enzovoort kunnen DNA profielen opleveren en dienst doen voor de identificatie of verwantschapsanalyse.

Haar en vinger- en teennagels zijn niet geschikt voor DNA-analyse. Haren met een duidelijk zichtbare haarwortel kunnen wel een DNA-profiel opleveren.

Er worden enkel besluiten getrokken met betrekking tot de verwantschap, wanneer van elke testpersoon een volledig en zuiver DNA-profiel wordt bekomen. Indien een staal geen volledig DNA-profiel van één enkele testpersoon oplevert, worden die resultaten verworpen en geven wij de klant de gelegenheid om zonder bijkomende kosten een nieuw staal van deze testpersoon in te dienen voor analyse (dat is voor mondslijmvliesstalen zo goed als nooit nodig).

 ^top 

Hoe lang kan een staal bewaard blijven?

DNA is vrij stabiel, en kan in de meeste omstandigheden zeer lang bewaard blijven zonder van kwaliteit te verminderen. Toch is het best een staal droog te houden. Als een staal vochtig is kunnen er bacteriën in groeien die het celmateriaal en het DNA kunnen afbreken.

Snel opsturen, of eerst drogen dus!

 ^top 

Andere laboratoria vragen voor vergelijkbare analyses al vlug twee tot drie maal zoveel. Hoe kan dat?

Bij Life-ID krijgt u de beste prijs/kwaliteit verhouding op alle DNA analyses omdat wij een heel kostenefficiënte organisatie hebben. De klant moet niet langs een doorverkoper, vertegenwoordiger, of PR departement, maar communiceert rechtstreeks met de wetenschappers die de DNA-onderzoeken uitvoeren en deze website onderhouden.     Op die manier is niet alleen de discretie beter gegarandeerd, maar spreekt u ook steeds met de mensen die exact weten wat en hoe. Daarnaast heeft Life-ID de allerbeste technologie in huis, zonder de extreem hoge investeringen te moeten doen die daar enkele jaren geleden voor nodig waren, en hanteren wij in tegenstelling tot de meeste anderen een verantwoorde winstmarge op de diensten die wij leveren.

 ^top 

Ik heb nog een kit die een andere prijs vermeldt dan deze op de website. Moet ik een nieuwe kit aanvragen?

Neen.

Als de prijs ondertussen gedaald is, dan past u die aan op het formulier en gebruikt u gewoon de oudere kit.

Als de prijs zou stijgen, dan kan u de analyse nog krijgen aan de oude, lagere prijs. U kan dus ook de oudere kit nog gebruiken.

Aanvraagformulieren die u zelf afgedrukt heeft, moeten de prijs weergeven die van toepassing is op de dag dat de aanvraag bij ons toekomt.

 ^top 

Hoe en wanneer betalen (ook vanuit bv. Nederland)?

In principe moet de volledige betaling voldaan zijn vooraleer de analyse kan worden aangevat.
U kan het te betalen bedrag overmaken dmv een Europese overschrijving. De nodige gegevens (IBAN, BIC) vindt u hier.
Betalen kan ook ter plaatse als u contant geld meebrengt. Voorlopig maken we geen gebruik van een debet/credit card-terminal zoals Bancontact, Visa, MasterCard.
Verstuur steeds aangetekend indien u cash geld opstuurt met de post. Zendingen met munten kunnen soms problemen opleveren.
U kan ook met BitCoins betalen. Meer informatie daarover vindt u hier. Wie met bitcoin betaalt, kan een stevige korting krijgen !

 ^top 

Info ivm. Vreemdelingenzaken

DNA-vaderschaps- e.a. verwantschapstests worden dikwijls ingeroepen bij aanvragen voor gezinshereniging. U mag zelf kiezen bij welk laboratorium u die analyse laat uitvoeren. Omdat de bewijsvoering mbt. het verwantschap onbetwistbaar en waterdicht moet zijn, moet elke testpersoon zijn identiteit bewijzen bij de staalname, en trekken wij van elke testpersoon een foto. U moet dus de rechtsgeldige test aanvragen, want een informatieve test is niet geschikt voor dit doel.

Het nemen van bloed is een onnodige medische handeling. Wij nemen stalen van het mondslijmvlies, waaruit het DNA makkelijker te isoleren is, en die beter te bewaren zijn dan bloed, zonder risico of ongemak voor de testpersonen.

 ^top