Life-ID
DNA-Identificatie en Verwantschapsanalyse
Life-ID mini-logo

DNA-Verwantschapsanalyse en -Identificatie

Life-ID biedt sinds 2004 DNA verwantschapsanalyse-diensten aan. Naast de veel gevraagde vaderschapstest bieden we ook testen aan voor de bepaling van andere soorten bloedverwantschap en voor menselijke identificatie. Wij doen geen diagnose van erfelijke aandoeningen.

Alle DNA fingerprinting analyses worden uitgevoerd onder BELAC accreditatie. De verwantschapsanalyse gebeurt door een geregistreerde gerechtsdeskundige.

Voor de meest gevraagde analyses kan u een gratis staalnamepakket, om zelf DNA-stalen af te nemen met een analyseaanvraag­formulier online of telefonisch aanvragen, of komen afhalen. U kan ook een afspraak maken voor staalname en analyseaanvraag in het laboratorium. Alle analyses kunnen via deze website worden aangevraagd. U kan ons telefonisch bereiken op +32 (0) 9 241 5636.

Rechtsgeldige testen zijn mogelijk, mits bewezen identiteit van de testpersonen. Dat kan als expertise in opdracht van de rechtbank, maar ook als buitengerechtelijke expertise in opdracht van partijen.

Iedereen kan bij ons terecht. Particulieren kunnen zonder enige tussenkomst van het gerecht via ons gratis staalnamepakket (incl. analyseaanvraag­formulier) een DNA-test aanvragen, eventueel om later wél in een gerechtelijke procedure te gebruiken.

We hebben een unieke spoedservice wanneer resultaten heel snel vereist zijn. Ook voor informele informatieve DNA-testen kan u van de spoeddienst gebruik maken.

Onze werkwijze garandeert dat u bij Life-ID een betrouwbare, snelle, discrete en betaalbare analyse kan verwachten.

Hoe een DNA-Test aanvragen

Verwantschapsanalyse

Vaderschapstest

Een DNA-vaderschapstest is een analyse die zekerheid geeft over het biologisch vaderschap. De test stelt vast of de geteste vader ook effectief de biologische vader (verwekker) is van het kind dat aan de test deelneemt. Er zijn gewoonlijk twee deelnemers: het kind en de vermoedelijke vader. Ook de moeder kan deelnemen, wat de zekerheid bij een positief resultaat verhoogt (bv. van 99,99% naar 99,9999%). De zekerheid bij een negatief resultaat is bijna altijd 100%.

De testpersonen leveren elk een staal van het mondslijm (afgenomen met een wisser aan de binnenkant van de wang). Het DNA in dit celmateriaal wordt geanalyseerd in het laboratorium en vergeleken. Wij stellen van elke testpersoon een DNA-profiel op, dat het genotype voor een groot aantal genetische merkers weergeeft. U krijgt die DNA-profielen in het analyserapport, samen met de besluiten die daarop gebaseerd zijn, en waaruit de verwantschap tussen de deelnemers blijkt.

De resultaten leveren geen informatie over uiterlijke kenmerken of over de gezondheid van de deel­nemers.

Meer hierover...

Moederschap

Hoewel in de meeste gevallen geweten is wie de biologische moeder is, komen situaties voor (bv hereniging na adoptie...) waar dat minder zeker is.

Een moederschapstest met bewezen identiteiten van de testpersonen is onder andere nuttig voor per­sonen die aan de dienst vreemdelingenzaken willen bewijzen dat zij een ingezetene als kind of moeder hebben.

Ook biologisch moederschap stellen wij voor u vast dmv DNA-analyse. De moederschapstest is equivalent aan de vaderschapstest, en ook de prijs is dus gelijk.

Meer hierover...

Grootoudertest

Indien er twijfel bestaat over het biologisch vaderschap van een persoon —die geen staal kan leveren om deel te nemen aan een verwantschapsanalyse— ten opzichte van een kind en diens moeder die wel kunnen deelnemen aan de analyse, dan kunnen de DNA-profielen van het kind (K) en de moeder (M) worden vergeleken met de DNA-profielen van de ouders van de mogelijke vader (GV en GM).

Meer hierover...

Tweelingen

Een simpele DNA-test kan feilloos het onderscheid maken tussen een één-eiige en een twee-eiige tweeling.

Meer hierover...

Het Y-chromosoom, mitochondriaal DNA en andere verwantschapstests.

Heeft u een andere vraag met betrekking tot bloedverwantschap die niet in de bovengenoemde categorieën past (bv. verwantschap in moederlijke/vaderlijke lijn), dan kunnen wij die in de meeste gevallen ook beantwoorden.

Andere verwantschapstests met complexere hypothesen (varianten op mogelijke familieverwantschappen), niet vermeld in onze producten-blz, behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Formuleer het te onderzoeken probleem, en wij bieden een oplossing indien mogelijk.

Identificatie

Het DNA-profiel van elke persoon is uniekZelfs voor de 15-22 geteste kenmerken is de kans dat de DNA-profielen van twee niet-verwante individuen een perfecte match opleveren extreem (bv. 10-12 of 10-17) klein (opgelet: één-eiige tweelingen geven wel een perfecte match). Wanneer twee stalen worden vergeleken, kan besloten worden of beide stalen het DNA van dezelfde persoon bevatten. Als een onbekend staal dus matcht met een staal van gekende afkomst, dan kan de afkomst van het onbekende staal worden vastgesteld.

Meer hierover...

Geen verborgen kosten: bv. €299 (extra DNA-staal €100),
alles incl., voor een vaderschapstest.

Deze site gebruikt cookies voor zijn interne werking en voor beperkte trafiekanalyse. Door verder te gaan aanvaardt u onze privacy-voorzorgen.
 
Meer InfoGa verder