Life-ID
DNA-Identificatie en Verwantschapsanalyse
Life-ID mini-logo

Cookies en Privacy

Deze site is gebaseerd op de CMS GetSimple, die cookies gebruikt voor zijn interne werking en niet voor user tracking.

Via Statcounter kunnen we statistieken van recente gebruikerstrafiek en browserkarakteristieken op sommige van onze webbladzijden (beveiligd) raadplegen, om de site zo nodig te verbeteren.

We bewaren de inlichtings- en aanvraagformulieren voor een redelijke tijd. Deze zijn zoals e-mails waarbij ze ook het IP-adres van de bezoeker bevatten. Bij twijfelachtige of onduidelijk ingevulde adresgegevens op de webformulieren kan het IP-adres van waaruit het formulier verzonden werd soms opheldering verschaffen (Onze geolocatie op basis van IP-adres heeft hoogstens een precisie van één of meerdere gemeenten). Wij delen nooit dit soort informatie met derden.

De contact-gegevens die u invult in ons inlichtingsformulier en analyse-aanvraag, worden enkel gebruikt  om volgens uw wensen, uw vraag te beantwoorden of testresultaten op te sturen. Wij zullen u nooit ongevraagd contacteren. Wij houden ook geen klanten-databank bij.

De backups die wij maken zijn beveiligd met encryptie. Indien het nodig zou zijn oude data te herstellen van een backup, dan zullen vragen van klanten voor verwijdering van hun gegevens, automatisch opnieuw gehonoreerd worden.

Op deze site wordt op geen enkele manier gebruik gemaakt van cookies, third party links, of andere technieken ten behoeve van sociale media of voor het genereren van reclame. 

De analyseresultaten worden enkel medegedeeld aan de aanvrager. Bij on-line raadpleging van de analyseresultaten worden nooit identificatiegegevens van de aanvrager getoond. Dit is wel het geval wanneer de resultaten per post worden opgestuurd. Om veiligheidsredenen worden deze identificatiegegevens en testresultaten overigens niet samen opgeslagen. Invulformulieren en statusbladzijden (incl. on-line testresultaten) worden na enige tijd weggelaten. Ook deze, kunt u, mits geldige identificatie, vroegtijdig laten verwijderen. DNA wordt vernietigd tenzij het op vraag van de klant bijgehouden moet worden.

DNA-profielen en analyserapporten worden bijgehouden, behalve als een klant expliciet vraagt om verwijdering voor zover dit wettelijk toegelaten is.

Meer details over de manier waarop we de persoonlijke levenssfeer beschermen in het kader van DNA-analyses, vindt u hier.

Deze site gebruikt cookies voor zijn interne werking en voor beperkte trafiekanalyse. Door verder te gaan aanvaardt u onze privacy-voorzorgen.
 
Meer InfoGa verder