Life-ID
DNA-Identificatie en Verwantschapsanalyse
Life-ID mini-logo

DNA-Grootoudertest

DNA-Vaderschapsbepaling via Biologisch Grootouderschap

Wanneer kan ik deze analyse laten uitvoeren, en welke informatie levert ze op?

Indien er twijfel bestaat over het biologisch vaderschap van een persoon –die geen staal kan leveren om deel te nemen aan een verwantschapsanalyse– ten opzichte van een kind en diens moeder die wel kunnen deelnemen aan de analyse, dan kunnen de DNA-profielen van het kind (K) en de moeder (M) worden vergeleken met de DNA-profielen van de ouders van de mogelijke vader (GV en GM).

Die vergelijking zal uitwijzen of deze twee grootouders de biologische grootouders zijn van het kind. Het is dus van belang dat men van op voorhand zeker weet dat de geteste mogelijke grootouders de werkelijke biologische ouders zijn van de bedoelde persoon (van de mogelijke vader).

Deze test kan dus worden uitgevoerd wanneer de mogelijke vader overleden of verdwenen is, of op een andere manier geen weefselstaal kan leveren waaruit zijn DNA-profiel kan worden opgemaakt.

Welke testpersonen moeten deel­nemen aan deze analyse?

Deelname van vier testpersonen aan deze analyse is wenselijk. Beide ouders van de vermoedelijke vader en het kind moeten een staal leveren. Een staal van de moeder is niet strikt noodzakelijk, maar zal de uitsluitingsgraad en de zekerheid op een positief besluit gevoelig verbeteren. Het kind mag zowel van het mannelijk als van het vrouwelijk geslacht zijn.

Voorbeeld: Grootoudertest, (met DNA van moeder, kind en ouders van de vermoedelijke vader) met 2 hypothesen:
DNA-Grootoudertest Hypothese 1: Een zoon van getest koppel grootouders is de biologische vader DNA-Grootoudertest Hypothese 2: Een niet-verwante man is de biologische vader
Een zoon van een getest koppel grootouders is de biologische vader Een niet-verwante man is de biologische vader

Andere hypothesen zijn mogelijk, bv. met extra al dan niet-verwante en/of geteste deelnemers.

De grootoudertest kan u op 3 manieren aanvragen.
Gratis Staalnamekit Aanvragen

Wat kan ik verwachten van het analyse­rapport?

In het analyserapport worden de stalen beschreven die werden geanalyseerd (de aard van de stalen, de datum van de staalname, eventueel de naam en geboorteplaats en -datum van de testpersoon).

De resultaten van de DNA-analyse worden gerapporteerd. De DNA-profielen van alle testpersonen worden opgegeven.

Het besluit stelt dat de criteria voor het trekken van besluiten naar verwantschap zijn voldaan (elk staal leverde een volledig en zuiver en uniek DNA-profiel op van één enkele persoon, de geslachten van de testpersonen worden bevestigd).

Het besluit duidt aan of het biologisch moederschap van de geteste moeder ten opzichte van het geteste kind wordt aangetoond.

Het besluit geeft aan of het mogelijk is dat geteste grootouders genetisch een kind kunnen hebben dat voldoet aan de criteria voor biologisch vaderschap ten opzichte van het geteste kind (Negatief = Het geteste koppel kan genetisch geen kind hebben dat de vader is van het geteste kind, of Positief = Het geteste koppel kan gezien de genetica wel de biologische grootouders van getest kind zijn).

In geval van een positief besluit wordt de zekerheid op het besluit weergegeven als een percentage dat het gewicht weergeeft van de genetische data in het voordeel van de positieve hypothese ten opzichte van niet-verwantschap (in de orde van 99,9% tot 99,999% afhankelijk van de genetische data).

Hoeveel kost de Grootoudertest?

€499 als u zelf de stalen neemt (klik hier om de staalnamekit met handleiding en aanvraagformulier te bestellen)
€950 voor staalname in het labo met geverifieerde identiteiten (klik hier om een afspraak te maken)

 

Deze site gebruikt cookies voor zijn interne werking en voor beperkte trafiekanalyse. Door verder te gaan aanvaardt u onze privacy-voorzorgen.
 
Meer InfoGa verder