Life-ID
DNA-Identificatie en Verwantschapsanalyse
Life-ID mini-logo

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een genetische merker?

Omdat het onnodig is de volledige DNA-sequentie na te gaan, wordt in de praktijk gekozen voor stukjes DNA (genetische merkers of loci) die een deel bevatten dat bij iedereen gelijk is, en een deel dat kan verschillen van individu tot individu (allelen).

Aan de hand van het gedeelte dat bij iedereen gelijk is kunnen deze stukjes als het ware opgevist worden uit de uitgestrekte DNA-achtergrond.

Het gedeelte dat kan verschillen, verschilt meestal in lengte, en deze allelen komen in de totale bevolking slechts met een beperkt aantal verschillende lengten voor.

Wat is een DNA-profiel?

Een DNA profiel kan vergeleken worden met een vingerafdruk omdat het een patroon is dat bij elk individu uniek is en daardoor een individu ondubbelzinnig kan identificeren. Het DNA-profiel is een lijst met allele-paren, de genotypes die een individu heeft voor de geteste merkers.

DNA profielen kunnen slechts met elkaar vergeleken voor zover ze dezelfde loci beschrijven.  Er moeten voldoende merkers (loci) getest worden om een individu ondubbelzinnig te kunnen onderscheiden van een ander individu.

Welke genetische merkers worden geanalyseerd?

Standaard: 15 autosomale merkers + de op het geslachtschomosoom gelegen merker amelogenine, maar 20 of meer merkers behoren tot de mogelijkheden om de zekerheid van de besluiten nog te verhogen.

Wat zijn STR-analyses?

De benaming verwijst naar een specifieke soort genetische merkers. STR staat voor Short Tandem Repeats of korte gelijk georiënteerde herhalingen in de DNA-sequentie. STR loci zijn loci waarvan de allelen van elkaar verschillen in het aantal herhalingen van een opeenvolging van baseparen, wat het eenvoudiger maakt om de allelen te scheiden en te benoemen, doordat het verschil tussen twee allelen meestal een geheel aantal maal de lengte van de herhaling is. De loci die standaard worden gebruikt in de forensische wereld en die worden gebruikt in de grote DNA-databanken van de internationale politiediensten en van de FBI zijn allemaal STR-loci. Een andere naam die soms gebruikt wordt voor STR loci is microsattelieten, vanwege hun speciale eigenschap als een sattelietband te verschijnen op een cesiumchloride gradiënt wanneer gedegradeerd genomisch DNA volgens densiteit wordt gescheiden.

Hoe gebeurt een analyse?

Afhankelijk van welk soort staal het DNA bevat wordt een extractieprocedure gekozen om het DNA uit het staal te zuiveren.

Via een multiplex PCR worden standaard merkers in het DNA geamplificeerd en fluorescent gemerkt.

PCR is de polymerase-kettingreactie, een enzymatische methode om een welbepaald stukje DNA vele malen te copiëren. Multiplex-PCR is PCR waarbij meerdere stukjes DNA gelijktijdig gecopiëerd worden. Elke kopij wordt geïnitieerd met kleine stukjes synthetisch enkelstrengig DNA (primers) die toegevoegd worden aan de reactie en die elk gekoppeld zijn aan een fluorescente merker. Op die manier is na de multiplex PCR-reactie elk relevant DNA-fragment geamplificeerd en fluorescent gemerkt.

De gemerkte fragmenten worden electroforetisch gescheiden volgens grootte en gedetecteerd door middel van laserfluorescentiedetectie.

De bekomen data wordt door de computer geanalyseerd en het resultaat is het DNA-profiel.

Bij verwantschapstesten worden de DNA profielen van verschillende personen vergeleken. Zo moet voor een positieve vaderschapstest voor elk van de 16 merkers steeds één van de twee genetische kenmerken van het kind gelijk zijn aan één van de vader. Het andere kenmerk is afkomstig van de moeder.

Wat is een vaderschapstest?

Een vaderschapstest is een test die het biologisch vaderschap aantoont of uitsluit. Er zijn gewoonlijk twee deelnemers: het kind en de vermoedelijke vader. Beiden leveren een beetje celmateriaal. Het DNA in dit celmateriaal wordt geanalyseerd en vergeleken.

Het bekomen resultaat duidt aan of de vermoedelijke vader die aan de test deelnam ook effectief de biologische vader (verwekker) is van het kind dat aan de test deelnam.

De resultaten leveren geen informatie over uiterlijke kenmerken of over gezondheid of erfelijke aandoeningen van de deelnemers.

Wat is een tweelingtest?

Als u vanaf de geboorte van uw tweeling wil weten of het om een ééneiige (identieke) tweeling of een twee-eiige tweeling gaat, dan kan u de tweelingtest aanvragen. Staaltjes van het speeksel van beide baby's volstaan. Neem zelf de stalen met behulp van wattestokjes of vraag de testkit aan.

Wat is de zekerheid van de besluiten bij verwantschaps- en identificatie-analyses?

De statistische zekerheid op het besluit naar verwantschap (W, het gewicht van het geleverde bewijs) wordt berekend uit de CPI (Combined Paternity Index) conform de aanbevelingen van de “Paternity Testing Commission (PTC) of the International Society for Forensic Genetics (ISFG)” (D.W. Gjertson et al., ISFG: Recommendations on biostatistics in paternity testing, Forensic Science International: Genetics (2007), doi:10.1016/j.fsigen.2007.06.006). Er worden geen a priori waarschijnlijkheden in rekening gebracht (w0=1/2), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij vaderschapstesten is de opgegeven CPI (Combined Paternity Index) het product van de ‘likelihood ratio’ (verhouding van de waarschijnlijkheden van de metingen, gegeven elke hypothese) over alle onafhankelijk segregerende autosomale merkers voor de hypothesen H0=’de geteste man is de biologische vader van het kind’; H1=’de geteste man is een willekeurige, niet verwante man uit de beschouwde bevolking.’. Indien andere hypothesen onderzocht worden, dan worden die uitdrukkelijk vermeld in het analyserapport. De zekerheid op het besluit of het gewicht (W) van het geleverde genetische bewijs in het voordeel van H0 ten opzichte van H1 is te berekenen uit de CPI op de volgende manier: W=CPI/(1+CPI). Niet-vaderschap zal worden besloten ingeval minimaal drie uitsluitingen worden gevonden op autosomale STR merkers of indien de CPI < 0,001.

Welke stappen moet ik ondernemen om een analyse te laten uitvoeren? -- Wanneer betalen?

U kan een afspraak maken voor staalname in het laboratorium, voor een DNA-analyse met gecontroleerde identiteiten van de testpersonen.

Een afspraak maakt u telefonisch (+32 9 241 5636), of per e-mail. Op de consultatie wordt de analyseaanvraag ingevuld en ondertekend, er worden mondslijmvlies-stalen genomen van elke testpersoon, de identiteitsbewijzen worden gescand, en er wordt van elke testpersoon een foto genomen. Als u voor deze formule kiest, dan krijgt u bij het analyserapport een document van vaststelling van de identiteiten van de testpersonen, wat het analyserapport bruikbaar maakt in een gerechtelijke procedure.

U kan ook de kit aanvragen via de website, of telefonisch (09-241-5636). U kan ook vragen dat wij er eentje voor u klaar leggen aan de receptie voor afhaling indien u uw adres niet wilt opgeven.

De kit bevat alle elementen die u nodig heeft om de stalen te nemen van de personen die deelnemen aan de test. Daarnaast bevat de kit een eenvoudige stap-voor-stap handleiding met instructies voor het nemen en versturen van de stalen, plus extra informatie over de betalingswijze en rapportering. De kit ontvangt u gratis en vrijblijvend. Pas wanneer u beslist om de analyse aan te vragen, en de stalen samen met het ingevulde analyseaanvraagformulier naar het laboratorium stuurt, moet u betalen (enkel voor de analyse, nooit voor de kit).

Ik heb stalen opgestuurd voor analyse: waar vind ik het resultaat?

Als u een kit heeft gebruikt om stalen met een analyseaanvraag naar het laboratorium te sturen, dan heeft u de mogelijkheid gehad om een paswoord op te geven. Gebruik dit paswoord om te kijken hoever uw analyse al gevorderd is, en om de resultaten te downloaden wanneer de analyse voltooid is (kijk hier, en gebruik demodemo als paswoord om een voorbeeld te zien). U krijgt het analyserapport ook op papier in de post, tenzij u daar niet om vroeg in het aanvraagformulier.

LET OP: Het online rapport verschilt van het hardcopy rapport.

  • In het online rapport worden nooit de namen van de deelnemers vermeld.
  • Het online analyserapport draagt geen stempel of handtekening
  • Op het online analyserapport wordt niet verwezen naar de accreditatie en kwaliteitsrichtlijnen voor de DNA-fingerprint analyses en de verwantschapsanalyse.

Waarin verschillen de drie manieren waarop een vaderschapstest kan aangevraagd worden?

Afhankelijk van wat u met het resultaat van de test wilt doen, en de hoeveelheid persoonlijke informatie die u bereid bent vrij te geven, biedt Life-ID een drietal manieren om een DNA-test aan te vragen.

Thuiskit

De meest gebruikte methode biedt een heel hoge graad van discretie, maar doordat wij wel uw adres weten kunnen we u een staalnamekit bezorgen. U kan dan zelf nog beslissen of u de identiteitsgegevens op het analyserapport wenst te zien of niet. Als u ze wel opgeeft, verklaart de besluitformule van het rapport wat het biologisch verwantschap is tussen de testpersonen met de opgegeven identiteitsgegevens, gesteund op de verklaring van de aanvrager van de test, die de identiteiten van de deelnemers controleerde. De procedure is simpel. U vraagt de kit aan, en volgt de handleiding met stap-voor-stap instructies van staalname tot resultaat.

Deze formule is geschikt voor zowel informatieve doeleinden, als voor gerechtelijke doeleinden. Zo kan dit rapport aangebracht worden om de procedure voor de betwisting van het vaderschap op te starten.

Staalname door Life-ID

Als u een document wenst met meer gerechtelijke draagkracht, dan kan u de identiteiten van de deelnemers aan de test laten vaststellen door ons. In dat geval maken we een afspraak waarbij vader en kind (en eventueel de moeder) de identiteitskaarten meebrengen (of een ander geldig identiteitsbewijs met foto). De besluitformule van het rapport bevestigt of ontkent het biologisch vaderschap, met geverifieerde identiteitsgegevens van de deelnemers aan de test.

Bij deze formule maakt u altijd uw volledige identiteit kenbaar (enkel aan Life-ID, wij waarborgen de bescherming van uw gegevens in alledrie de gevallen).

Anoniem

Met de meest discrete formule hoeven wij uw naam en adres niet te weten. We vragen enkel dat u vooraf betaalt en zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden. Dat betekent natuurlijk dat wij in de eerste plaats geen staalnamekit kunnen opsturen naar uw adres (download de handleiding, haal een kit af aan onze receptie, of maak een afspraak), en in de tweede plaats dat het analyserapport geen identiteitsgegevens kan bevatten. U kan het resultaat raadplegen op de website, op een met paswoord beschermde bladzijde.

U leest hier in meer detail hoe u ons stalen kan bezorgen van uzelf, uw kind en eventueel de moeder.

Deze formule is geschikt als u de test om zuiver informatieve redenen doet, en u liefst anoniem blijft. Bijvoorbeeld om te beslissen of u een kind wenst te erkennen als het uwe.

Kan ik anoniem blijven?

Omdat wij vinden dat iedereen het recht heeft zich te informeren over zijn/haar afkomst en daartoe moet kunnen beschikken over alle hedendaagse middelen zonder daarbij hun privacy in het gedrang te brengen, geven wij klanten de mogelijkheid een vaderschapstest te doen zonder dat wij hun identiteit hoeven te weten. Lees hierboven hoe dit in zijn werk gaat.

Moet de moeder deelnemen aan de test?

Neen, maar het is, indien mogelijk, zelfs te verkiezen, en het kost niets extra. De test zonder de moeder is reeds heel betrouwbaar. Deelname van de moeder verhoogt in geval van een positief resultaat de zekerheidsgraad gevoelig (vb van 99,95% naar 99,99998%). Bij een negatieve uitslag is die altijd 100% zeker, en in geval van een positief resultaat is de zekerheid altijd groter dan 99,9% en veelal groter dan 99,99%. Het is uiteindelijk het DNA van vader en kind (en dat van de moeder, indien meegetest) waaruit de statistische betrouwbaarheid van het resultaat berekend en gerapporteerd wordt.

Waarom is de zekerheid zoveel hoger wanneer ook de moeder deelneemt aan de vaderschapstest?

Dit komt omdat het DNA van de moeder toelaat om voor de meeste loci het allel van de vader op ondubbelzinnige wijze te bepalen. Zonder de moeder kunnen beide allelen van de geteste man een match opleveren. Met deelname van de moeder daarentegen is er (meestal) maar één allel dat in aanmerking komt voor een match. Er wordt vervolgens berekend hoe waarschijnlijk het is dat de geobserveerde allelen overeenkomen met iedere potentiële vader (voor iedere hypothese in de studie).

Moet de vader altijd deelnemen aan een vaderschapstest?

Neen, in sommige gevallen moet dat niet.

Twee kinderen kunnen testen of ze dezelfde biologische vader hebben. Van de (vermoedelijke) vader(s) moet in dit geval geen staal genomen worden. Van de moeder(s) wel. In dit geval is het aangeraden zoveel mogelijk broers en zussen te laten testen om de zekerheid op het resultaat te maximaliseren.

Twee broers kunnen nagaan of zij verwant zijn in vaderlijke lijn door een Y-chromosoom analyse te laten uitvoeren. Broers van dezelfde vader dragen hetzelfde Y-chromosoom. In dat geval is geen DNA van de ouders vereist.

Als beide ouders van de vermoedelijke vader kunnen deelnemen aan de test, dan is een grootoudertest de oplossing. Klik hier voor meer informatie over de grootoudertest.

Hoe gebeurt de staalname bij een vaderschapstest-thuiskit?

Er komt geen bloed aan te pas. De staalname doe je (zonder risico of ongemak) helemaal zelf.

Alle personen die deelnemen aan de test wrijven een steriel wattestokje enkele seconden stevig tegen de binnenzijde van de wang en onder de tong. Het wattestokje wordt onmiddellijk in het daartoe bestemde omslagje gestoken.

Hoe lang duurt het voordat de resultaten bekend zijn?

Tussen de staalname en rapportering van de analyseresultaten zit gemiddeld twee weken.

U kan ook kiezen voor de spoeddienst. Dan heeft u de resultaten binnen de twee werkdagen nadat wij de stalen in het laboratorium ontvangen. De spoedtoeslag bedraagt € 200.

Wat staat er in het analyserapport?

Het resultaat van een vaderschapstest is ofwel positief, ofwel negatief.

Om tot dit resultaat te komen, maken we DNA profielen op van de stalen die we van u krijgen.

Naast het resultaat wat betreft biologisch vaderschap krijgt u ook het DNA profiel van alle deelnemers aan de test in het analyserapport.

Het analyserapport bestaat dus uit een DNA analyse en een besluit met betrekking tot het vaderschap.

DNA-analyse-resultaten
Het DNA profiel beschrijft welke allelen een persoon draagt voor 15 autosomale merkers. Wij maken gebruik van de meest geschikte en meest discriminerende STR merkers, die ook gebruikt worden voor forensische DNA identificatie: de 13 CODIS merkers, het D2S1338 en D19S433, plus het geslachtskenmerkende amelogenine.

Vermits iedereen van elk van deze merkers twee kopijen draagt, en er altijd één daarvan van de moeder komt, en één van de vader moeten vader en kind dus steeds, voor elke merker, een gemeenschappelijk allel dragen.

Besluiten
Negatief
De test is negatief als twee of meer van de merkers geen gemeenschappelijk allel vertonen tussen vader en kind. Veel merkers zullen wél een match geven, maar in principe is twee mismatchen genoeg om biologisch vaderschap uit te sluiten. Gemiddeld hebben negatieve testen 3 tot 7 mismatchen op 15 merkers. Een negatieve test is 100% zeker.

Positief
Wanneer enkel stalen van vader en kind vergeleken worden is de zekerheid op een positief resultaat steeds groter dan 99,9% en bijna altijd groter dan 99,99%. Wanneer ook het profiel van de moeder gekend is (en dat nemen we er gratis bij) is de zekerheid op een positieve test altijd groter dan 99,9999%. Deze theoretische zekerheid is afhankelijk van het DNA profiel van de deelnemers, en kan bijgevolg pas na anlyse exact berekend worden voor elk specifiek geval. De uitkomst van deze berekening vindt u terug op het analyserapport.

Geslacht
Van de zestiende merker, het amelogenine locus, zijn er maar twee allelen: X en Y. Vrouwen hebben tweemaal X en mannen dragen XY. Daaruit kunnen we dus het geslacht opmaken van de persoon die het staal leverde.

Het Rapport
Als u de identiteiten van de deelnemers aan de test in het hardcopy analyserapport wenst te zien, dan moet u die op het analyseaanvraag formulier invullen. Rapporten die op het internet komen bevatten om veiligheidsredenen nooit de identiteitsgegevens.

Elke klant krijgt een intern referentienummer toegewezen bij ontvangst van de stalen, dat onder andere een rol speelt bij de kwaliteitscontrole, en dat noodzakelijk is om de resultaten van het labo te koppelen aan de identiteitsgegevens in dit formulier. Ook dit nummer kan u op het rapport verwachten.

Bekijk hier hoe het analyserapport er kan uitzien.

Hoe groot is de "zekerheid" op een vaderschapstest?

Meestal geeft men bij een DNA-vaderschapstest een claim op de zekerheid van die analyse. Deze zekerheid wordt weergegeven als een percentage dat dicht bij 100% ligt, met meestal een variërend aantal negens na de komma. Hier leest u wat al die negens nu juist betekenen. Bij positieve resultaten moet men iets voorzichtiger zijn, en geeft men een waarde voor de zekerheid van de analyse die dicht bij de 100% ligt. Dit was vroeger, wanneer men voor de bepaling van het vaderschap slechts enkele genetische merkers analyseerde, meer van belang. Met de 15 autosomale merkers plus amelogenine, die wij analyseren ligt de zekerheid van een DNA-vaderschapstest met deelname van de moeder bijna altijd boven de 99,9999%.

Met een zekerheid van 99,9999% is de kans dat een willekeurige, niet-verwante man uit de algemene bevolking alle genetische kenmerken draagt die nodig zijn om toch positief te testen als biologische vader gelijk aan 1 op 1.000.000.

Deze claims hebben we mbv. simulaties geverifieerd, als een gemiddelde over alle mogelijke geteste en niet geteste personen in de hypotheses. Maar de exacte zekerheid op een positief resultaat kan pas berekend worden wanneer bekend is welke genetische kenmerken een kandidaat vader moet hebben om, bij een welbepaalde moeder-kind combinatie, aan de criteria voor biologisch vaderschap te voldoen. Simulaties over de niet-geteste personen gegeven de geteste personen leveren resultaten die zowel hoger als lager kunnen zijn.

Toch weten we dat zelfs testen waaraan de moeder niet deelneemt slechts in 2% van de gevallen minder zeker zijn dan 99.9% en testen waaraan de moeder wel deelneemt steeds een hogere zekerheid hebben dan 99.999% en bijna altijd hoger dan 99.9999%.

In het zeldzame geval waar zonder deelname van de moeder een zekerheid bekomen wordt die toch kleiner is dan 99.9%, kunnen op aanvraag nog bijkomende merkers geanalyseerd worden. Merk op dat 100% nooit kan bereikt worden en dat zelfs 99.9% zekerheid heel hoog is. Wij rapporteren steeds de zekerheid op het resultaat in de vorm van de CPI (combined paternity index).

P.S. Als een test negatief is (er treden mismatches op) dan kan het vaderschap meestal met 100% zekerheid uitgesloten worden. Indien er slechts 1, 2, of zelfs 3 mismatches zijn, dan wordt de kans van mutaties in rekening gebracht. Deze zijn zeer zeldzaam en spelen daarenboven slechts mee als het nabije mismatchen zijn. Toch kan het dat de loci die wel een match opleveren toch voldoende bewijs opleveren zodat de gezamelijke CPI toch de balans laat doorslaan in het voordeel van vaderschap, wat dan mutatie(s) aantoont. 

Het is doorgaans niet nuttig meer dan 15+1 merkers te analyseren. In bepaalde gevallen kan dat echter wel aangewezen zijn en bieden wij de mogelijkheid om additionele merkers te analyseren.

Is het voor het vaststellen van de zekerheid belangrijk om andere mogelijke familierelaties te kennen ?

De zekerheid op de bevestiging van het biologisch vaderschap wordt meestal berekend uit de waarschijnlijkheidsverhouding van twee mogelijkheden: (i) de geteste man is de vader; (ii) de geteste man is niet verwant met het kind.

Als er echter een andereverwantschap dan vaderschap mogelijk is tussen de vermoedelijke vader en het geteste kind, dan laat u dat best op voorhand weten, zodat wij de berekening van de zekerheid kunnen uitbreiden voor uw specifiek geval. Extra hypotheses zoals (iii) de geteste man is de broer van de geteste man, kunnen tegelijkertijd in rekening gebracht worden en eventueel meer relevante statistische resultaten opleveren (zonder de relatieve zekerheden voor de oorspronkelijke 2 hypotheses te beïnvloeden).

Wat is een staalname-kit en hoe neem ik een staal?

Dit is een pakket dat u per post kan ontvangen, waarin alles zit om één of meerdere stalen te nemen, met een analyse aanvraag formulier en een handige stap-voor-stap handleiding. Er zijn kits beschikbaar voor DNA identificatie, vaderschapstest met en zonder moeder, vaderschapstest zonder vader (maar met DNA van diens ouders), moederschapsbepaling, verwantschap in vaderlijke lijn en verwantschap in moederlijke lijn. U kan ze aanvragen met de webformulieren via de home page of via de product-bladzijde, of gewoon meer uitleg vragen via dit webformulier (telefonisch kan ook).

Ik heb een peuk/vlek/... om te laten analyseren. Wat nu? Als u een staalname-kit van ons heeft kunt u het staal in een van de omslagjes steken, labelen en opsturen volgens de bijgevoegde instructies. U kan ook zelf een pakket samenstellen: download het analyse-opdrachtformulier voor de anonieme test, print het uit, en volg de handleiding.

Belangrijk is dat de klant zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden van de analyse.

Let erop dat u de stalen zoveel mogelijk beschermt tegen contaminatie met ander menselijk DNA. Probeer ook, indien mogelijk, het staal droog te houden, om bacteriële afbraak van het menselijk DNA te voorkomen. Papieren verpakking is beter dan plastic. Gebruik een propere pincet om een staal in een omslagje te brengen.

De gemakkelijkste manier om een DNA-staal te nemen, is met behulp van een wattestokje (wattestaafje, oorwatje, Q-tip). Wrijf het wattestokje enkele malen krachtig langs de binnenkant van de wang en onder de tong. Na deze staalname steekt u het watten uiteinde in een verpakking en u labelt het staal.

Hoelang moet ik wachten op een analyseresultaat?

Onder normale omstandigheden heeft u het resultaat binnen de eerste twee weken na ontvangst van de stalen.

Indien u een resutaat zeer dringend nodig heeft, laat u dat best weten.

Hoe zit het met heel dringende analyse-aanvragen?

Wij garanderen geen termijn, maar in dringende gevallen en mits goede kwaliteit van de stalen kan u een resultaat bekomen binnen twee werkdagen na onvangst van de stalen. Bel ons op (+32(0)9-241-5636) om de snelste manier te bespreken om de stalen bij ons te krijgen. De spoedtoeslag bedraagt 200,00 euro.

Onder welke vorm krijg ik het resultaat?

U kan zelf kiezen op welke manier het analyserapport u bereikt. U kan:

  • een analyserapport per post opgestuurd krijgen, en/of
  • een analyserapport per e-mail opgestuurd krijgen, en/of
  • telefonisch worden verwittigd, en/of
  • per SMS worden verwittigd, en/of
  • het resultaat van uw test opvragen op de website.

U geeft zelf een paswoord op dat u ons samen met de stalen bezorgt. Zo kan niemand anders dan uzelf uw resultaat te zien krijgen. Hoewel beschermd door uw paswoord, bevat het on-line rapport als extra bescherming nooit identiteitsgegevens.   

Welke stalen kunnen worden geanalyseerd?

Eigenlijk is alles waar menselijk celmateriaal in of op aanwezig is, bruikbaar. Om een staal van jezelf te leveren kan je best met een steriel wattestokje enkele keren op de binnenkant van de kaak en onder de tong wrijven (zie staalnamekit voor de vaderschapstest).

Ook uit andere stalen kan DNA afgezonderd worden. Een postzegel of de rand van een envelop die met de tong bevochtigd werd om vast te plakken, een peuk van een sigaret, een oorwatje met oorsmeer, kauwgom, een tandenborstel, een scheermesje, een plek in een slipje, een fopspeen, het stokje van een lolly, een gebruikte zakdoek, een gebruikte condoom, een tand of melktand, een vals gebit, een bloedvlek enzovoort kunnen DNA profielen opleveren en dienst doen voor de identificatie of verwantschapsanalyse.

Haar en vinger- en teennagels zijn niet geschikt voor DNA-analyse. Haren met een duidelijk zichtbare haarwortel kunnen wel een DNA-profiel opleveren.

Er worden enkel besluiten getrokken met betrekking tot de verwantschap, wanneer van elke testpersoon een volledig en zuiver DNA-profiel wordt bekomen. Indien een staal geen volledig DNA-profiel van één enkele testpersoon oplevert, worden die resultaten verworpen en geven wij de klant de gelegenheid om zonder bijkomende kosten een nieuw staal van deze testpersoon in te dienen voor analyse (dat is voor mondslijmvliesstalen zo goed als nooit nodig).

Hoe lang kan een staal bewaard blijven?

DNA is vrij stabiel, en kan in de meeste omstandigheden zeer lang bewaard blijven zonder van kwaliteit te verminderen. Toch is het best een staal droog te houden. Als een staal vochtig is kunnen er bacteriën en schimmels in groeien die het celmateriaal en het DNA kunnen afbreken.

Snel opsturen, of eerst drogen dus!

Waarom vermijdt men liever het afnemen van bloedstalen voor DNA-verwantschapstesten?

In de medische wereld zal men al snel aan het afnemen van een bloedstaal denken.

Maar omdat alle cellen in het menselijk lichaam dezelfde genetische informatie dragen zijn er minder invasieve (en meer verantwoorde) methodes om celmateriaal voor de DNA-test te verzamelen. Veel beter en eenvoudiger is wat wangslijm te oogsten met behulp van een wattenstokje dat men aan de binnenkant van de mond rondwrijft. Er zijn immers maar een paar tientallen cellen nodig om de test goed te laten verlopen. Er zijn echt geen centiliters bloed nodig voor de DNA-analyse. Bloed, ook gekoeld, bewaart ook veel minder goed dan wangslijm dat men gemakkelijk kan opdrogen en dan meteen heel lang houdbaar blijft. Deze opgedroogde stalen zijn ook gemakkelijker te verpakken en te vervoeren. Slechts eenvoudige voorzorgen zijn nodig om zeker te zijn dat het wangslijm enkel DNA bevat van de testpersoon.

Welke DNA-verwantschapstesten zijn er beschikbaar bij Life-ID?

Voor de meest gebruikelijke testen, nl. deze voor vaderschap, zijn er een aantal varianten beschikbaar. Meer informatie vindt u op onze producten-bladzijdePrijzen en bestel-informatie. Onze software stelt ons verder in staat om snel de zekerheid te bepalen van heel wat complexe verwantschaps-situaties. Contacteer ons voor andere mogelijke verwantschaps-analyses.

Op dit ogenblik bieden we geen niet-invasieve prenatale test aan, en zijn ook geen voorstander van vruchtwaterpunctie enkel ten behoeve van een DNA-verwantschapstest.

Wat zijn de kosten van een DNA-vaderschapstest?

De kostprijs voor de meeste testen en opties wordt vermeld in het overzicht van de Life-ID DNA-testen. Er is een vaste prijs €100 per geanalyseerd DNA-staal (De prijs voor het eerste DNA-profiel is wat hoger: €199 omdat daarin de setup en het eindrapport vervat zijn). Voor spoedbehandeling ("48u", d.w.z. 2 werkdagen) betaalt u €200 extra om de gewone workflow te onderbreken en uw stalen eerst te verwerken.

Om deelname van de moeder aan de gewone vaderschapstest aan te moedigen (wegens de dramatisch hogere betrouwbaarheid) nemen we het staal van de moeder er gratis bij. Er is soms een meerkost voor ongebruikelijke en moeilijker analyseerbare stalen. Er is een supplement van €451 voor de rechtsgeldige staalname in het laboratorium met geverifieerde identiteiten. Voor meer details, contacteer ons.

De prijzen van de testen worden overigens berekend en zichtbaar gemaakt in het on-line aanvraagformulier.

Andere laboratoria vragen voor vergelijkbare analyses al vlug twee tot drie maal zoveel. Hoe kan dat?

Bij Life-ID krijgt u de beste prijs/kwaliteit verhouding op alle DNA analyses omdat wij een heel kostenefficiënte organisatie hebben. De klant moet niet langs een doorverkoper, vertegenwoordiger, of PR departement, maar communiceert rechtstreeks met de wetenschappers die de DNA-onderzoeken uitvoeren en deze website onderhouden.     Op die manier is niet alleen de discretie beter gegarandeerd, maar spreekt u ook steeds met de mensen die exact weten wat en hoe. Daarnaast heeft Life-ID de allerbeste technologie in huis, zonder de extreem hoge investeringen te moeten doen die daar enkele jaren geleden voor nodig waren, en hanteren wij in tegenstelling tot de meeste anderen een verantwoorde winstmarge op de diensten die wij leveren.

Ik heb nog een kit die een andere prijs vermeldt dan deze op de website. Moet ik een nieuwe kit aanvragen?

Neen.

Als de prijs ondertussen gedaald is, dan past u die aan op het formulier en gebruikt u gewoon de oudere kit.

Als de prijs zou stijgen, dan kan u de analyse nog krijgen aan de oude, lagere prijs. U kan dus ook de oudere kit nog gebruiken.

Aanvraagformulieren die u zelf afgedrukt heeft, moeten de prijs weergeven die van toepassing is op de dag dat de aanvraag bij ons toekomt.

Hoe en wanneer betalen (ook vanuit bv. Nederland)?

In principe moet de volledige betaling voldaan zijn vooraleer de analyse kan worden aangevat.

U kan het te betalen bedrag overmaken dmv een Europese overschrijving. De nodige gegevens (IBAN, BIC) vindt u hier.

Betalen kan ook ter plaatse als u contant geld meebrengt. Op dit ogenblik kunnen we nog geen debet/creditkaarten aanvaarden.

Verstuur steeds aangetekend indien u cash geld opstuurt met de post. Zendingen met munten kunnen soms problemen opleveren.

U kan ook met Bitcoins betalen. Meer informatie daarover vindt u hier. Wie met bitcoin betaalt, kan een stevige korting krijgen !

Info ivm. Vreemdelingenzaken

DNA-vaderschaps- e.a. verwantschapstests worden dikwijls ingeroepen bij aanvragen voor gezinshereniging. U mag zelf kiezen bij welk laboratorium u die analyse laat uitvoeren. Omdat de bewijsvoering mbt. de verwantschap onbetwistbaar en waterdicht moet zijn, moet elke testpersoon zijn identiteit bewijzen bij de staalname, en trekken wij van elke testpersoon een foto. U moet dus de rechtsgeldige test aanvragen, want een informatieve test is niet geschikt voor dit doel. Het nemen van bloed is een onnodige medische handeling. Wij nemen stalen van het mondslijmvlies, waaruit het DNA makkelijker te isoleren is, en die beter te bewaren zijn dan bloed, zonder risico of ongemak voor de testpersonen.

Onder welke omstandigheden vraagt men een vaderschapstest aan?

Er wordt soms ten onrechte verondersteld dat de meeste vaderschapstesten aangevraagd worden ten gevolge van familiale confilictsituaties. Dit is echter dikwijls niet het geval. De vraag wie de vader van een kind is wordt namelijk ook dikwijls gesteld ter gelegenheid van een nieuwe relatie, waar de eerste man volledige bereid is om bij te dragen in de opvoeding van het kind, maar wel op voorwaarde dat kan aangetoond of hij inderdaad de biologische vader is. Bij een nieuwe relatie stelt een rechtsgeldige vaderschapstest het nieuwe koppel in staat om over te gaan naar de erkenning van het kind door de correcte vader. Daarentegen kan een informele test vaak onterechte vermoedens van niet-vaderschap uit de wereld helpen, zonder anderen verder te confronteren met evt. twijfels. Soms wenst men gewoon gemoedsrust.

Woordenlijst

Veel-gebruikte Termen ivm. DNA-Verwantschapsanalyse (inz. de meest-gevraagde DNA-test voor vaderschap) en -Identificatie

Amelogenine

Genetische merker gelegen op het geslachtschromosoom (X of Y)

Allel, allelen

De verschillende genetische kenmerken of varianten van een gen die voorkomen in de bevolking.

Autosomaal

Niet op een geslachtschromosoom gelegen

Base (ook: Nucleotide), basepaar

DNA-strengen zijn zeer lange ketens met in het totaal slechts 4 basen als bouwstenen. Deze zijn aangeduid met A, C, G en T voor Adenine, Thymine, Cytosine en Guanine, resp.. Men spreekt van baseparen omdat een DNA-streng normaal steeds samen met zijn complementaire streng voorkomt, opgewonden als een dubbele helix. (A is complementair met T, C is complementair met G; zo is de sekwentie ...ACGCTAA... gepaard met ...TGCGATT...).

Chromosoom

Een dubbele streng DNA die een opeenvolging van baseparen bevat. De genetische informatie in een chromosoom is te vergelijken met een bitstring (een getal, zoals gebruikt in computers), alleen bevat de informatiesekwentie, die onze genetische code beschrijft, hier geen bits (mogelijke waarden 0 en 1) maar 4-waardige symbolen (mogelijke waarden A,C,G,T). Deze code is voor iedere mens uniek (behalve voor één-eiige tweelingen).

Chromosomenpaar

Ieder chromosoom(type) komt in de celkern 2 maal voor, waarvan 1 geërfd is van de vader en 1 van de moeder. Menselijke cellen hebben 23 chromosomenparen.

CODIS

De basis STR-merkerset van het "Combined DNA Indexing System" van de FBI gebruikt de volgende STR loci:
D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, THO1, D13S317, D16S539, vWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA.

Contaminatie

Dit komt voor als in een DNA-staal een mengsel van DNA van 2 personen aanwezig is. Er wordt dikwijls aangenomen dat contaminatie van DNA-stalen een probleem vormt. Het tegendeel is waar. Met de moderne technologie van de genetic analyzers kan inderdaad de aanwezigheid van een vreemd DNA-profiel (extra pieken voor extra allelen) heel duidelijk afgelezen worden, en men krijgt zelfs een idee van de mengverhouding aan de hand van de sterkte van de pieken voor ieder profiel. Wanneer contaminatie vastgesteld wordt, dan wordt het staal steeds verworpen en wordt van de testpersoon een nieuw staal (minstens 1x kosteloos bij Life-ID) bekomen en geanalyseerd.

Dubbelstrengig DNA

Een DNA-streng komt voor gepaard met zijn complementaire DNA-streng, en opgewonden in een dubbele helix (spiraal), bv. in een chromosoom of mitochondriaal DNA. Boven een bepaalde temperatuur windt deze helix zich af en kunnen beide DNA-strengen van mekaar loskomen.

DNA-Identificatie, Identiteitskenmerken mbv. DNA-profielen

Forensische analyse waarbij twee DNA-profielen worden vergeleken om te zien of ze van hetzelfde individu komen.

DNA-Moederschapstest

Analyse waarbij door vergelijking van DNA-profielen wordt vastgesteld of twee testpersonen moeder en kind zijn. Toepassingen: familiehereniging, immigratie, verwisseling van pasgeboren babies.

DNA-Profiel, Genetische DNA-Vingerafdruk, DNA-Fingerprint

Lijst van allelen (paren) voor al de merkers in een DNA-staal. Typisch gebruikt men 13, 16 of meer merkers.

DNA-Sporen, DNA-stalen

Voor DNA-verwantschaps-onderzoek zijn maar een tiental cellen nodig. Hoewel speekselmonsters (wangslijm met mondslijmvliescellen) het meest gebruikelijk zijn kan ook gebruik gemaakt worden van bv. een tandenborsel, fopspeen, gebruikte zakdoek of bloed (een opgedroogde bloedvlek, of -wat minder ethisch, want niet medisch noodzakelijk, en ook moeilijker lang te bewaren- een bloedstaal).

DNA-Tweelingtest

Analyse waarbij door vergelijking van DNA-profielen van twee kinderen wordt bepaald of ze al dan niet identieke (één-eiige) tweelingen zijn.

DNA-Vaderschapstest

Analyse waarbij door vergelijking van DNA-profielen wordt vastgesteld of twee testpersonen vader en kind zijn. Het DNA-profiel van de moeder is niet vereist, maar verhoogt sterk de betrouwbaarheid van de test-resultaten.

DNA-Verwantschapstest, DNA-Verwantschapsonderzoek , DNA-Afstammingsanalyse

Analyse waarbij door vergelijking van DNA-profielen van de proefpersonen een bepaalde verwantschap (afstamming, familierelatie) kan bewezen worden.

EDNA (European DNA data base)

Merkerset voor verwantschapsanalyse en -identificatie. Europese tegenhanger van CODIS (gebruikt door FBI).

Erfelijkheid

De som van wetmatigheden die bepalen hoe genetische informatie wordt doorgegeven aan nakomelingen van de ene generatie naar de volgende generatie.

Gen

Eenheid van erfelijkheid die met moleculaire technieken kan gedetecteerd en getypeerd worden in het DNA.
Genen coderen voor de productie van eiwitten en kunnen dmv omgevingsfactoren, bv. of ze al dan niet aan de buitenkant van de DNA-helix toegankelijk zijn, geactiveerd worden door het organisme.

Genlocus, STR locus (merker) -- Genloci, STR loci ...

Fragmenten DNA die o.m. gebruikt worden voor identificatie en verwantschapsbepaling.

Genoom

De genetische code die vervat is in onze chromosomen en (het merendeel) van onze genetische informatie bevat.

Genetic Analyzer

Toestel dat dmv capillaire gel-elektroforese met laserfluorescentie-detectie een zeer goede scheiding geeft van de allele-lengtes.
Meest gebruikte machines zijn ABI Capillary DNA Sequencers van Applied Biosystems

Life-ID

Onafhankelijk DNA-analyse-laboratorium, gespecialiseerd in DNA-verwantschapsanalyse (vnl. de DNA-vaderschapstest) en DNA-identificatie ten behoeve van professionele raadgevers/vertrouwenspersonen (advocaten, gynecologen, huisartsen, ...); politie, speurders en immigratiediensten (vreemdelingenzaken); maar ook van terdege geïnformeerde betrokkenen (particulieren) in België, Nederland (NL), Griekenland (GR) e.a. landen.

Nucleotide, nucleotidepaar

zie: Base, basepaar

PCR (Polymerase Chain Reaction), Polymerase-Kettingreactie

Zeer gevoelige enzymatische methode om DNA-fragmenten vele malen te copiëren.

Prenatale DNA-Vaderschapstest

Vóór de geboorte van een kind wordt soms een vruchtwaterpunctie uitgevoerd met het doel het vaderschap te bepalen mbv een DNA-test. Dit kan het kind in gevaar brengen en is dus niet medisch verantwoord. Er zijn trouwens weinig redenen om niet te wachten tot juist na de geboorte.

Er bestaat evenwel een niet-invasieve prenatale test. Hiervoor is wel het bloed van de moeder vereist. Daaruit kunnen met een vrij gesofisticeerde techniek zowel het DNA van de moeder als dat van het ongeboren kind afgezonderd worden uit dit bloed en een wangslijmstaal. Voor de andere deelnemers is het wangslijmstaal te verkiezen boven een bloedstaal. Op dit ogenblik bieden wij de niet-invasieve prenatale test nog niet aan.

Slabgel

Verouderde methode voor het scheiden van DNA-fragmenten, waarbij de scheiding gebeurt in een gel, wat het gekende lijnenpatroon opleverde. Spijtig genoeg is de nauwkeurigheid laag o.m. wegens beperkte scherpte en overlap van de lijnen. Nu gebeurt deze scheiding in een Genetic Analyzer door capillaire gel-elektroforese met laserfluorescentie-detectie.

STR

Short Tandem Repeat. Korte gelijkgeoriënteerde herhalingen bv. van een basepaar-sequentie (met lengte 4 of 5 baseparen) in het DNA.

STR-Locus, STR-Merker

Wordt gebruikt voor DNA-fingerprinting en -verwantschapsanalyse.
Een streng baseparen in een chromosoom, bestaande uit een herhaling van hetzelfde viertal (of vijftal) basen, die bij verschillende individuen in de bevolking een verschillend aantal herhalingen kan hebben. Deze varianten worden ook de allelen van de STR merker genoemd.

Door gebruik te maken van voldoende (bv. 13 of 15* of meer) merkers, ieder gelegen op een verschillend (en dus onafhankelijk overgeërfd) chromosoom, kunnen individuen met extreem grote zekerheid van mekaar onderscheiden worden (DNA-identificatie). De onzekerheid is gemakkelijk slechts 1 in ettelijke miljarden (omdat beide chromosomen van elk chromosomenpaar telkens een match moeten geven).
Noteer dat DNA-identificatie niet toelaat identieke tweelingen te onderscheiden.

Ook kunnen verwantschapstesten uitgevoerd worden. Bij de vaderschapstest bv. kan het vaderlijk chromosoom afgeleid worden mbv het DNA van moeder en kind, en moet de vermoedelijke vader voor iedere merker een match (overeenstemming) vertonen met een van de twee corresponderende merkers in één van zijn chromosomen. Bij een mismatch is vaderschap uitgesloten. Bij een perfecte match bestaat toch nog de mogelijkheid dat een niet-verwante man een overeenstemmend DNA-profiel heeft. De zekerheid hangt sterk af van het vaderlijk DNA van het geteste kind, maar is typisch in de orde van 99.9999%.

Zelfs bij afwezigheid van de moeder is de zekerheid (enkel afhankelijk van het DNA van het kind) nog steeds typisch 99.99%.

Indien nodig kunnen extra merkers gebruikt worden, o.m. de zeer discriminerende merker SE33.
* de 13 CODIS STR merkers, plus D2S1338 en D19S433

Consultaties Vaatziekten in De Pinte

Sinds kort houdt Dr. Luc Berwouts consultaties ivm. de vaatziekten, vnl. in de onderbenen. De praktijk is gelegen in Begoniapark 1A, De Pinte.

Wangslijmstaal, Wangslijmmonster, Speekselproeven

Voor de monsterafname (staalname) wordt een uitstrijkje genomen door een steriel wattenstokje (Q-tip,...) enkele seconden onder de tong en tegen de wang te wrijven. Er komen voldoende cellen van het mondslijmvlies (wangslijmvlies, mondslijmhuid) los om DNA uit af te zonderen uit deze kleine hoeveelheid speeksel (mondslijm).
Enkele tientallen cellen volstaan ruimschoots om de PCR-kettingreactie door te voeren en met succes een DNA-profiel te bepalen.

Wangslijm-DNA-stalen zijn te verkiezen boven DNA-bloedstalen omdat ze gemakkelijk kunnen drogen en dus bewaren zonder extra koeling. Dit voorkomt afbraak door bacteriën en schimmels. Het afnemen van bloed voor DNA-analyse is overigens een onnodige medische procedure die kan vermeden worden door de niet-invasieve staalname van wangslijm, en levert geen extra informatie op.


Vindt u hier geen antwoord op uw vragen?

Mogelijk vindt u toch nog wat extra informatie mbv de zoekfunctie bovenaan de linkerkolom van deze web-bladzijde. Indien niet, stel dan zelf een vraag.

Deze site gebruikt cookies voor zijn interne werking en voor beperkte trafiekanalyse. Door verder te gaan aanvaardt u onze privacy-voorzorgen.
 
Meer InfoGa verder